ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα

Cover for ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
Δείτε το στο Facebook / View on Facebook